2013 Yılı Dökümanlar

Yuva - F.Kafka (Metin) - Türkçe
Yuva - F.Kafka (Sözsüz Metin) - Türkçe


2014 Yılı Dökümanlar

Werther&Lotte - Goethe (Metin) - Türkçe
Werther&Lotte - Goethe (Metin) - İngilizce
Roberta Carreri'nin Solo Gösterimlerinin Tiyatro Antropolojisi Açısından İncelenmesi - Sercan Özinan (Yüksek Lisans Tezi) - Türkçe
Richard Schechner'in Performans Anlayışı - Ece Çelikçapa (Yüksek Lisans Tezi) - Türkçe
Profesyonel Tiyatro Oyunları ile Çocukların Kültürel Yaşamı Arasındaki İlişki - Beth Junker (Makale) - Türkçe


2015 Yılı Dökümanlar

Işık Yılları - Italo Calvino (Metin) - Türkçe
Kafes - F.Kafka (Metin) - Türkçe
Kafes - F.Kafka (Metin) - Rusça
Mike Alfreds’in Different Every Night Kitabından Notlar (Araştırma) - Türkçe
Marksist Estetik Üzerine Notlar - Türkçe


2016 Yılı Dökümanlar

Morgue Sokağı Cinayeti (Metin) - Türkçe